Publikasjon - Luster of Eternity

Livet vårt var prekært,
Livet vårt er prekært,
Vårt liv vil være prekært,
Så lenge vår eksistens vil forbli.

Hvis det ikke ville være slik, ville menneskelig eksistens være på randen av utryddelse før mange mange år.

Luster of Eternity, kapittel-7

Om Boken

Luster of Eternity, ISBN 1413735746, ble skrevet om indisk astrologi av Asish Kumar Das beskrev menneskelige fordeler med astrologisk vitenskap. Nøyaktige svar og publikasjon på 32 relevante spørsmål, hvor leserne finner den nye PLUS FOUR (+4) TEORIEN og TIDSCYKLUS I løpet av 1 MINUTT. Disse teoriene er tillegg av nye konsepter i verden av kunnskap.

Boken ble publisert av:-

PublishAmerica, LLLP, FREDERICK, MARYLAND 21705, U.S.A.

Publish America

LUSTER OF ETERNITY, publikasjon som er verdifull ble skrevet i lys av vedisk astrologi.

bok

Mennesket streifer rundt i de tre verdenene til deres respektive enhet; nemlig Kropp, Sinn og Sjel.

Publikasjon - Kropp, sinn og sjel

Alle tre enhetene krever næring for henholdsvis modning og manifestasjon. Når menneskelivet ender med ankomsten av de tre faktorene, nemlig. a) Alderdom, b) Sykdommer og c) Død. I den materialistiske verden har de tre faktorene fått et nytt navn, nemlig. a) Mann, b) Maskin og c) Penger; dermed påvirker de tre faktorene våre liv på forskjellige måter. Mat tilfredsstiller sulten i kroppen vår, kunnskap beroliger vårt sinn og åndelighet beroliger vår sjels tørst. Indisk astrologi er et veldig omfattende emne, så uten å ha omfattende kunnskap kan ingen innse det.

Jeg hadde personlig kommet over et stort antall ikke-troende, som er autoriteter for forskjellige fag som jobber på noen fremtredende universiteter. Disse menneskene tok senere min astrologiske veiledning.

Publikasjon - Pluto

Pluto er den minste, kaldeste og fjerneste planeten fra solen. Det tar 248 år å bane solen og har en måne, Charon. Den ble oppdaget av den amerikanske astronomen, Clyde Tombaugh i 1930. Pluto har den høyeste følsomheten for varme og kulde på grunn av sin elliptiske bevegelsesbane rundt solen.

Hvis vi ville kjenne til massen til Pluto før, 248 år, kunne det lett skille omfanget av dens reduksjon. Men posten er ikke med da vi oppdaget planeten først i 1930. Derfor er det for tidlig å trekke noen konklusjon om den sakte bevegelige planeten.

Dette publikasjon kan sies med overbevisning at Pluto vil dukke opp igjen med sin fremtredende masse ved å riste av seg den såkalte dvergismen innen årets slutt, 2012. Hele massen på planeten, Pluto, vises igjen i 2021.

- Publisert 26. august 2006
Foruten publikasjon,
  1. Heldige Datoer
  2. Verdsettelse
  3. Jobb kalkulator
  4. Penger år
  5. Informasjon om Planeten D
Astrologi kan berolige alle impulser fra et nysgjerrig sinn.
- Asish Kumar Das
Astrocopia.com har blitt utgitt på forskjellige språk. Kopiering av innhold er forbudt.
Alle rettigheter forbeholdt. © 2007-2024
"HARE KRSNA"