Lykke Tid i Dag for Sjelen Hele Livet

Lykke tid i dag for å lade opp sjelen gitt av fødselsdato. Daglig heldig tid roterer etter 6 timer, gis gratis online av Vedisk astrologi. Sjelen gir oss energi med intervaller på hver 6. time hver dag, og dermed fortsetter livet vårt. Dette var min innovasjon fra Vedisk astrologi i 2006. Fra soloppgang roterer den heldige sjeltiden hver dag døgnet rundt. Den lokale tiden for soloppgang er hovedtonen i dette arbeidet. Sjeltid vises på den lokale klokken uavhengig av geografisk plassering. Hver gang for sjel roterer med intervaller på hver sjette time og blir i en time; dermed gir energi til hele livet vårt. Faktisk holder sjelen eller den heldige tiden hver dag den positive flyten av livet i live gjennom henholdsvis dagen, uken, måneden og året.

Hvordan vil sjelen eller den lykke tid i dag hjelpe?

Sjel er primært av syv (7) typer og har mange definisjoner. Det kan imidlertid korreleres med et oppladbart batteri. Som i en mobiltelefon, må batteriet lades med jevne mellomrom for å holde funksjonen uavbrutt. Uten strøm er en pære ubrukelig. På samme måte har enhver levende organisme et slikt batteri som vi kaller sjelen. Det er Gud, som lader batteriene våre eller sjelen vår regelmessig for å opprettholde flyten av liv i universet.

 1. Tid til å lade opp Sjelen med utvalgte intervaller bringer lykke.
 2. Suksess og arbeidsglede er sikret i den heldige tiden.
 3. God helse og sinnsro er sikret under Sjel tiden.
 4. Stress, belastninger og angst forsvinner i heldige tider.
 5. Forretnings og jobbsuksess er sikret i heldig tid i dag.
 6. Suksess i kjærlighet er sikret i løpet av sjelens tid.
 7. Fiender holder seg unna under den heldige delen av Sjel tiden.
 8. Suksess i spill og sport er sikret i heldige tider.
 9. Ønskede penger kan nå deg i løpet av en god tid.
 10. En følelse av spiritualitet stimuleres i løpet av sjelens tid.

Kjenn din daglige lykketid gratis ved å fylle ut skjemaet gitt under premium-tjenestene.

Hvordan vite min lykke tid i dag for Sjelen?

Sjel eller heldig tid opprettholdes i 1 time.
Fra daggry til daggry roterer lykketiden, noe som betyr at sjelen lades opp med hver 6. time.
For Eksempel: Hvis sjeltiden din styres av Solen, vil du finne at den ser ut til å lades opp med intervaller på hver 6. time. På søndag vil du oppdage at den heldige tiden starter kl. 06.00 og er gyldig til kl. 07.00. Så kommer den tilbake etter 6 timer, dvs. mellom klokken 13 og 14. Den samme hendelsen skjer på alle andre planeter, som, Jupiter, Venus, Saturn, Måne, Mars, og Merkur henholdsvis.

Lykke Tid i Dag Gunstig for Sjel er gitt i Din Lokale Klokke

Tid
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
6-7
Sol
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
7-8
Venus
Saturn
Sol
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
8-9
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
Måne
Mars
9-10
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
10-11
Saturn
Sol
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
11-12
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
Måne
Mars
Merkur
12-13
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
Måne
13-14
Sol
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
14-15
Venus
Saturn
Sol
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
15-16
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
Måne
Mars
16-17
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
17-18
Saturn
Sol
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
18-19
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
Måne
Mars
Merkur
19-20
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
Måne
20-21
Sol
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
21-22
Venus
Saturn
Sol
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
22-23
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
Måne
Mars
23-24
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
24-1
Saturn
Sol
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
1-2
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
Måne
Mars
Merkur
2-3
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
Måne
3-4
Sol
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
4-5
Venus
Saturn
Sol
Måne
Mars
Merkur
Jupiter
5-6
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sol
Måne
Mars
Foruten lykke tid etter fødselsdato for hele livet,
 1. Heldige datoer
 2. Heldig dager
 3. Godt År
 4. Astrologisk Tjeneste
Hver enkelt får minst en gunstig dag av hver ni dager.
- Asish Kumar Das, 8. April 2006
Astrocopia.com har blitt utgitt på forskjellige språk. Kopiering av innhold er forbudt.
Alle rettigheter forbeholdt. © 2007-2024
"HARE KRSNA"